© 2019 GEMAR Int'l Phils. Corp. All Rights Reserved.
 

RAFFLE ENTRY 
What are the three major components of Radi-Cool that help in cooling objects and surroundings? (Ano ang tatlong mahahalagang materyales ng Radi-Cool na tumutulong upang ito’y makapagbigay ng lamig sa kapaligiran?)