© 2019 GEMAR Int'l Phils. Corp. All Rights Reserved.
 

RAFFLE ENTRY 
What is the flagship product of Gemar International that provides passive radiative cooling? (Ano ang pangunahing produkto ng Gemar International na nakapagdudulot ng lamig sa kapaligiran?)